ADA sebuah bait syair yang diucapkan oleh seorang penyair besar pada masa Khilafah Abbasiah, beliau adalah Ahmad bin Al-Husain bin Al-Hasan bin